Fiat blijft in hetzelfde bedje ziek

De Italiaanse autoconstructeur Fiat lanceerde vorige week een nieuw herstructureringsplan. De nadruk ligt op de ontwikkeling van nieuwe producten en technologieen en op de versterking van het distributienetwerk. Fiat verwacht dat de herstructurering de operationele winst tegen 2006 met 2,9 miljard euro zal doen stijgen. Tegen 2004 wil de groep op operationeel niveau break-even draaien. Het plan borduurt verder op de vorige herstructureringsplannen. Kostenbesparingen worden aangevuld met een productoffensief. Extra kostenbesparingen moet 3,1 miljard euro opleveren, nieuwe producten 1,6 miljard euro, terwijl 1,8 miljard verloren zal gaan aan prijsdalingen en hogere afschrijvingen. In de autodivisie, waar de problemen het grootst zijn, wordt slechts een fabriek gesloten. Bij CNH, de dochteronderneming die landbouwmachines maakt, worden vijf fabrieken gesloten. Bij de dochteronderneming die onderdelen produceert, gaan er vier dicht en bij de vrachtwagendochter Iveco gaan twee productiefaciliteiten dicht. In het thuisland Italie wordt aan de productiecapaciteit niet geraakt. Ondanks de huidige benuttingsgraad van 70 procent lijkt Fiat ervan overtuigd dat een verdere inkrimping van de capaciteit voor autoproductie geen optie is omdat zo het bestaan van Fiat als massaconstructeur in gevaar komt. Het enige alternatief is dan de vlucht voorwaarts met een nieuw productoffensief. Tegen 2006 wil Fiat 80 procent van zijn modellen vernieuwen. Een productvernieuwing kan een ommekeer teweegbrengen, maar het succes is moeilijk te voorspellen. Met de Fiat Stilo lanceerde Fiat eind 2001 een wagen die kwalitatief niet onderdeed voor de meeste concurrenten, maar op het vlak van verkopen kon de wagen de torenhoge verwachtingen nooit inlossen. Voor de Europese autosector in het algemeen is het herstructureringsplan van Fiat geen goed nieuws omdat er opnieuw een 'opportuniteit' voorbijgaat om de structurele overcapaciteit in de sector aan te pakken. Volgens Fiat is het plan, dat in totaal 19,5 miljard euro aan uitgaven impliceert, volledig zelfbedruipend en is er geen extra financiering nodig. Nog afgezien van de berekening die Fiat gebruikt om tot die conclusie te komen is het de vraag waarom Fiat dan nu een kapitaalverhoging van 1,8 miljard euro doorvoert. Het aandeel staat immers op het laagste punt in meer dan 18 jaar. Aangezien er dit en volgend jaar meer dan 11 miljard schulden vervallen en dus moeten worden geherfinancierd, acht Fiat het blijkbaar veiliger een voldoende grote buffer kasmiddelen aan te leggen en niet te hard te rekenen op het succes van de herstructurering. Als de herstructurering slaagt, moet Fiat in 2006 een operationele marge realiseren van 4,1 procent, wat volgens analisten van Goldman Sachs zou resulteren in een operationele winst van 2,1 miljard euro en een winst per aandeel van 1,35. Dit stemt overeen met een koers-winstverhouding voor 2006 van 4,6. Renault en Peugeot noteren, na de forse rally van de voorbije weken, tegen koers-winstverhoudingen voor het huidige boekjaar van resp. 5,5 en 5,7. Het risico bij Fiat is te groot in vergelijking met de mogelijke return en het bedrijf heeft al te veel mislukte herstructureringen achter de rug om nog het voordeel van de twijfel te genieten. KW