Fiat op zoek naar drie miljard frank

(tijd) - Fiat Finance & Trade lanceerde gisteren een uitgifte van tesauriebewijzen voor een bedrag van drie miljard frank. Dat meldde "lead manager' BBL. De coupures zullen een grootte van minimum 25 miljoen frank hebben of een tegenwaarde in om het even welke vrij verhandelbare munt, inclusief de ecu. De looptijd zal schommelen tussen 7 en 364 dagen. De uitgifte wordt gewaarborgd door Fiat. Naast BBL zal KB het papier verhandelen. De certifikaten zijn vrijgesteld van roerende voorheffing.