Fiat voor hervorming Duitse gezondheidszorg

(tijd) - Alleen door een machtswoord uit te spreken heeft de Duitse bondskanselier, Gerhard Schroder, de Duitse regeringsfracties gisteren in de Bondsdag kunnen dwingen in te stemmen met de hervormingen in de gezondheidszorg. De hervormingen zijn essentieel om de Duitse overheidsfinancien op orde te brengen en de loonkosten te drukken.