Advertentie

FIBV-statistieken: geen vrolijk beeld

Mexicaanse beurs maakt spectaculaire sprong voorwaarts in somber 1990

(tijd) - Het afgelopen jaar liepen de emissies van nieuwe aandelen wereldwijd scherp terug. Heel wat bedrijven keerden gewoon de kapitaalmarkt de rug toe en verkozen bankkredieten om aan hun financieringsbehoeften te voldoen. Dat staat te lezen in het jaarverslag van de Fédération Internationale des Bourses de Valeurs (FIBV). Ook alle andere statistische cijfers schetsen overigens het beeld van een verloren jaar.

De verklaringen zijn niet ver te zoeken. Bovenaan de lijst met klaagzangen staat de Golf-oorlog. Voeg daarbij de recessieproblemen van de Angelsaksische wereld, het doodbloeden van de Amerikaanse overnamemarkt, de problemen in de Amerikaanse banksektor, de inflatievrees in Duitsland, de beurs van Tokio die aan het uitzieken is van een kwaal waar de heelmeesters geen zicht op krijgen,... Het is dus duidelijk dat over geen enkele tijdszone ter wereld een vrolijk beeld kon opgehangen worden.

De meer dan 30 beurzen die in de statistieken van de FIBV worden opgenomen, maakten in 1989 nog een gemiddelde groei van 16,7% door. Vorig jaar echter daalde de marktwaarde van binnenlandse aandelen in dollar uitgedrukt gemiddeld met 21,3%. Hoewel de neergang een wereldwijd fenomeen was, dienen er toch enkele nuances per tijdszone gemaakt te worden. Vooral in het Verre Oosten werden aanzienlijke verliezen geboekt, en dat in de eerste plaats omdat de hele streek met handen en voeten gebonden ligt aan de Japanse beurzen.

De kapitalizatie van de beurs van Tokio kreeg in 1990 een klap van 37,9% in yen uitgedrukt en is naast Taiwan, dat 56,6% verloor, de beurs die in lokale munt het diepst gezakt is. In dollartermen ging de beurskapitalizatie van de hele regio er 21,3% op achteruit.

Brazilië

Eveneens in dollar omgerekend ging ook de Braziliaanse beurs door een diep dal. De groei van meer dan 400% in lokale munt wordt immers tot een verlies van 65% in dollar teruggebracht wegens de forse devaluatie die de Braziliaanse munt doormaakte. Het dient overigens opgemerkt te worden dat de beurs van Sao Paulo de jongste twee maanden op heel wat belangstelling van buitenlandse investeerders kan rekenen.

De afgelopen twee weken steeg de lokale beursindex van Sao Paulo nog met 14,7%, wat in dollar uitgedrukt nog altijd een winst van 9,9% is. Analisten merken op dat er eigenlijk geen enkele goede reden is waarom de beurskapitalizatie van Mexico veel hoger zou liggen dan die van Brazilië, aangezien dat laatste land in ieder geval een grotere ekonomie heeft dan het eerste. Mexico maakte in 1990 een vrij spectaculaire sprong voorwaarts en werd met een winst in dollar van 51,6% de meest dynamische markt van 1990.

De Amerikaanse zone, waar ook Brazilië en Mexico deel van uitmaken, eindigde in dollars beschouwd het afgelopen jaar 9% lager. De NYSE zakte volgens de cijfers van de FIBV op een jaar tijd 7,3% lager.

De tijdszone Europa-Afrika-Midden-Oosten kon het verlies het afgelopen jaar tot 2,1% beperken. Brussel ligt met een terugval van 12,2% onder dat gemiddelde. In het oog springend zijn de goede prestaties van Wenen en Tel Aviv die er respektievelijk 16,7 en 27,9% op vooruit gaan. Londen sloot nog met een winst van 5,4% af, terwijl de winst van de Duitse beurzen tot 1,7% beperkt bleef.

De problemen van het afgelopen jaar zorgden ook voor een stevige inkrimping van de omzetten. Globaal bekeken liep de omzet van de FIBV-beurzen met 15,4% terug. Het hardst werd er gebloed in Zuid-Oost-Azië, waar de omzet met 31,1% terugviel. In de Europese tijdszone daarentegen groeide de omzet met 21% aan. Dat is voornamelijk te danken aan de extra aktiviteit op de beurzen van Oostenrijk en Duitsland. In de Amerikaanse tijdszone viel het transaktievolume gemiddeld met 15% terug. De grote uitzondering was hier de beurs van Mexico waar de omzet maar liefst 36,8% de hoogte in ging.

FIBV

De Fédération Internationale des Bourses de Valeurs is een in Parijs gevestigde organizatie die kontakten organizeert onder een 60-tal beurzen en streeft naar een uniforme kwaliteit van de effektenhandel over de hele wereld. De FIBV publiceert jaarlijks statistieken over een 40-tal beurzen. De gegevens worden gegroepeerd volgens de verschillende tijdszones. Zo is er de Amerikaanse tijdszone, waaronder de Amex, de NYSE, Buenos Aires, Mexico, Montreal, Toronto Rio de Janeiro en Sao Paulo ressorteren.

De zone Azië-Pacific-gebied omvat Sydney, Hong Kong, Seoel, Kuala Lumpur, Wellington, Singapore, Taipei, Bangkok, Osaka en Tokio. De zone Europa-Afrika-Midden-Oosten heeft een enigszins misleidende naam, aangezien hier voornamelijk Europese beurzen onder vallen, met name Amsterdam, Basel, Zurich, Barcelona, Madrid, Brussel, Kopenhagen, de Federatie van Duitse Beurzen, Genève, Helsinki, Milaan, Londen, Oslo, Stockholm, Wenen, Luxemburg en Parijs. Het Midden-Oosten beperkt zich tot Tel Aviv, terwijl Afrika alleen maar in de statistieken aanwezig is uit hoofde van Zuid-Afrika.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud