Fidelitas: forse expansie in levensverzekeringen

De zes aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van Fidelitas, die samen 45.763 aandelen neergelegd hadden, keurden gisteren eenparig de jaarrekening goed. Het premie- incasso steeg voor het afgesloten boekjaar met 8,5 procent tot 1.845 miljoen. De herverzekeringen buiten beschouwing gelaten, bedraagt de groei van de rechtstreekse verzekeringen 14 procent. De belangrijkste bijdrage tot deze groei werd geleverd door de forse expansie van de portefeuille levensverzekeringen, die met 52,6 procent toeneemt.