Fidisco realizeert winststijging

Fidisco, behorende tot de Almanij-Kredietbank Groep, sloot het boekjaar per 31 maart af met een nettowinst van 313 miljoen fr. of een winststijging met 12%. Iets minder dan de helft, met name 147 miljoen werd overgeboekt naar de belastingvrije reserve. Vorig jaar bedroegen deze cijfers respektievelijk 279 miljoen en 88 miljoen.