Advertentie
Advertentie

Fiduciaire Moores Rowland niet schuldig aan witwassen geld

BRUSSEL (tijd) - De Fiduciaire Moores Rowland en haar klant, de Belgische holding Amberjack BVBA, zijn niet betrokken bij enige witwasoperatie. Het Centrum voor Financiële Informatie (CFI) ontving in augustus 1996 een melding van belangrijke geldtransacties bij Amberjack BVBA en vroeg eind november aan het parket om de zaak te onderzoeken. Maar uit dat onderzoek bleek dat de oorsprong van het geld perfect bekend was. Gisteren besliste het parket van Brussel om de zaak te seponeren en het geblokkeerde bedrag van 450 miljoen frank vrij te geven.Begin december 1996 meldde de Franstalige krant Le Soir dat Fiduciaire Moores Rowland werd verdacht van betrokkenheid bij een witwascarroussel voor een bedrag van 450 miljoen frank. De krant, die vertrouwelijke informatie toegespeeld kreeg van het parket, citeerde speurders die vermoedden dat de betrokken vennootschap Amberjack BVBA enkel een dekmantel was om zwart geld wit te wassen. Het parket van Brussel dat in deze zaak een vraag tot onderzoek had gekregen van het Centrum voor Financiële Informatie (CFI) dat toeziet op verdachte geldtransacties, voerde een onderzoek uit op het hoofdkantoor van Moores Rowland in Brussel. Het betwiste bedrag van 450 miljoen dat volgens Le Soir op de bankrekening stond van Moores Rowland maar in werkelijkheid belegd was op beleggingsrekeningen die Amberjack bij drie Belgische banken had, werd nog diezelfde dag geblokkeerd. Fiduciaire Moores Rowland bezorgde het Brusselse parket op 12 december een uitvoerig dossier waarin de oorsprong van het 'verdachte' geld nauwkeurig werd aangegeven. Van enige 'witwasoperatie' bleek helemaal geen sprake te zijn. Dinsdagmorgen meldde substituut Cambien van het Brusselse parket aan de advocaten van Moores Rowland en Amberjack BVBA dat het onderzoek werd geseponeerd. Later op de dag ontvingen de banken bij wie Amberjack de 450 miljoen frank tijdelijk had belegd het bericht dat het geld mocht worden vrijgegeven.