Advertentie
Advertentie

Fietserbond bepleit fietsvergoeding bij bedrijven

(tijd) - In opdracht van de minister van Mobiliteit, Isabelle Durant, starten de Fietserbond en zijn Franstalige evenknie Gracq een offensief bij elf grote bedrijven om een fietsvergoeding toe te kennen. De brochure Fiets je Rijk moet de fietsvergoeding bij het grote publiek bekend maken. Lernout & Hauspie, Sidmar, KBC, Philips, Procter & Gamble, Interbrew en Speech Products, de geselecteerde bedrijven in Vlaanderen en Brussel, krijgen binnenkort de bond over de vloer. De bedrijven krijgen uitgebreide info over de fietsvergoeding en de positieve effecten van het fietsen op het mobiliteitsprobleem, de gezondheid en de productiviteit. Sinds 1997 is de vergoeding voor het fietsverkeer in de woon-werkverplaatsing tot 6 frank per kilometer fiscaal vrijgesteld. In 1999 werd deze vergoeding bovendien vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen. Maar de fietsvergoeding is nog te onbekend, vandaar de brochure. Dat het bijvoorbeeld niet om een forfaitair bedrag mag gaan, is amper bekend. Bij onze bedrijfsbezoeken beogen we de opname van de vergoeding in de CAO, verklaarde Patrick dHaese, directeur van de Fietsersbond maandag op een persconferentie. Op tijdBedrijven hebben er alle baat bij het fietsen te promoten. Fietsende werknemers zijn gezonder, productiever en komen, vermits ze zelden in de file zitten, vaker op tijd. Het bedrijf moet minder investeren in parkeervoorzieningen, het blijft beter bereikbaar voor leveranciers en klanten en krijgt bovendien een duurzaam en mobiliteitsvriendelijk imago, zei DHaese. De verplaatsingen voor het woon-werkverkeer in ons land bedragen gemiddeld slechts 6,2 kilometer. In de periode 1970-1991 nam het aandeel van de fiets in het woon-werkverkeer af van 17 tot 9 procent. Pas de laatste jaren zit de fiets als dagelijks vervoermiddel weer in de lift. IdV