Files: complex fenomeen vergt complexe oplossing

ANTWERPEN (tijd) - Een alternerend verkeersverbod voor even en oneven nummerplaten, een algemeen verbod voor vrachtvervoer op overbezette wegen, een lineaire beperking van de fiskale aftrekbaarheid van autokosten,... In het politieke debat over file-bestrijding wordt al te vaak gegrepen naar éénzijdige repressieve maatregelen die hoegenaamd niets oplossen. Zo meent vervoerekonomoom Eddy Van De Voorde (UFSIA). Files vormen een complex fenomeen. Dat vergt een complexe oplossing, aldus Van De Voorde, wars van politieke simplismen.