Advertentie
Advertentie

Filiaalbedrijven hebben zwak voor Gent

Een onderzoek bij 600 filiaalbedrijven van winkelketens leert dat Gent de meest begeerde plek is om een nieuwe winkel te vestigen. Het onderzoek werd uitgevoerd door vastgoedmakelaar Alfha uit Diest, een makelaar die zich gespecialiseerd heeft in dienstverlening aan winkelketens. Na Gent geniet Hasselt de hoogste prioriteit bij de ondervraagden. In de top-20 volgen daarop Antwerpen en Brussel. Na Gent dat door 56 deelnemers als vestigingsplaats wordt getipt, volgt Leuven op de vijfde plaats met nog 42 geïnteresseerden. Dan volgen Brugge, Oostende, Knokke en Roeselare. De top-20 wordt afgesloten met Turnhout, Lier en Dendermonde.De voorkeur voor een bepaalde stad loopt voor de verschillende ketens bijzonder sterk uiteen. Knokke bijvoorbeeld komt voor de ene keten op de eerste plaats, voor een andere op de zevende en voor nog andere op de 22ste tot 26ste plaats. Dat het Wijnegem en het Woluwe Shopping Center algemeen worden gewaardeerd, zal wel niemand verbazen. Alle deelnemers aan de enquête stellen overigens dat hun omzetcijfers in de winkelcentra hoger tot beduidend hoger liggen dan die in de winkelstraten. Toch merkt een deelnemer op dat sommige concepten in eenzelfde groep minder goed aanslaan in een winkelcentrum dan in winkelstraten. Op de vraag of er nood is aan nieuwe winkelcentra antwoordt een meerderheid positief.Voor 2002 lopen de meningen uiteen. Sommige sectoren verwachten vooral in de eerste drie maanden van 2002 een terugval, zegt Geert de Ras, zaakvoerder van Alfha. Daarna wordt op een heropleving van de activiteiten gerekend. Sommige sectoren blijven over heel de lijn negatief. De economische terugval betekent niet voor iedereen achteruitgang, stelt De Ras. De consument zal meer rekenen en op zoek gaan naar lager geprijsde producten. Daar varen bepaalde ketens goed bij. Ook mag worden verwacht dat de consument winkels zal zoeken met de beste prijskwaliteitverhouding. Ten slotte stelt De Ras dat sommige ketens nog een omzetstijging vooropzetten als gevolg van de expansie die ze doorvoeren. WB