Filmkeuring krijgt extra leeftijdscategorie

(belga) - De filmkeuring krijgt een bijkomende leeftijdscategorie voor kinderen onder de twaalf jaar. De Vlaamse regering heeft het voorontwerp van decreet principieel goedgekeurd. Tot nu toe bestonden enkel de categorieën KT (Kinderen Toegelaten) en KNT (Kinderen Niet Toegelaten). De grens daarvoor lag op 16 jaar. Die leeftijdsgrens blijft behouden, maar nu kunnen jongeren tussen twaalf en zestien ook toegelaten worden tot films waarvan zij vroeger uitgesloten werden. Er was al langer vraag naar een aanpassing van de wet uit 1920. Die wordt nu afgeschaft en vervangen door een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenschappen. De Franse gemeenschap keurde vorige week al een decreet in dezelfde zin goed, waarbij de categorie -12 jaar ingevoerd werd. Het voorontwerp van decreet kwam er op voorstel van de Vlaamse ministers Adelheid Byttebier, Marino Keulen en Paul Van Grembergen. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de vraag van de sector en kan een meer nauwkeurige classificatie toegepast worden, menen de ministers. Het voorontwerp van decreet gaat nog voor advies naar de Raad van State.