Filosofie als therapie

(tijd) - Veel mensen die in therapie zijn of - erger - hun psychische problemen oplossen door naar een pil te grijpen, zouden meer baat hebben bij een gesprek met een filosoof. Dat is de stelling die de Newyorkse filosoof Lou Marinoff verdedigt in 'Levensvragen', de opvolger van zijn bestseller 'Geen pillen maar Plato!'.