Advertentie
Advertentie

Filosofisch management

Bij filosofen ontbreekt het vaak aan bijdragen tot de maatschappelijke discussies, klaagt Ronald Wolbink in Filosofen over Management en Organisatie. Meestal zijn ze wel degelijk de moeite waard om te lezen, maar schrijven ze in vakjargon over hun eigen intieme terrein. Niets laat vermoeden dat filosofen dan ook maar iets te maken hebben met de elementen uit de titel van zijn boek.Toch lijkt die band niet zo vreemd: een discussie over ethiek en moraliteit in het bedrijfsleven bijvoorbeeld raakt zeker aan het terrein van de filosofie. Daarenboven kan filosofie, vindt Wolbink, bijdragen tot het ter orde stellen van vanzelfsprekendheid, en kan het ook een belangrijke invloed hebben op creatieve en vernieuwende processen, ja daarin zelfs een uniek doorzicht bieden. Het doen en laten van bedrijven is dus zeker niet echt ver verwijderd van wat sommige filosofen ons te vertellen hebben over de rest van de wereld, incluis dat veelal hermetische deel ervan dat zij zelf betrekken.Van de lezer wordt in dit boek geen filosofische achtergrond verwacht, en dat is het leuke eraan: het kan als een inleiding tot de geschiedenis van de filosofie gebruikt worden de gebruikelijke grootheden van Plato over Aristoteles, Descartes, Hegel en Nietzsche tot Levinas en Rorty komen erin aan bod. Een bont gezelschap eigenlijk: de auteur heeft het zichzelf ook weer niet te moeilijk gemaakt en heeft de betreden paden van de officiële geschiedenis der filosofie niet verlaten.Ronald Wolbink: Filosoferen over management en organisatie. Nelissen, Baarn, pb., 199 p., ISBN 90 244 1369 9.Een klassiekerEigenaardig genoeg zag dit boek, Teamvorming, in 1984 al het licht, op het ogenblik waarop het individualisme hoogtij vierde in de westerse samenleving, de zogenaamde Me-decade. Teamwerking lag niet voor de hand, waardoor het oorspronkelijke boek waarschijnlijk een voortrekkersfunctie heeft gehad. Dit boek is uiteindelijk een grondig bewerkte herdruk daarvan, waarin de relatie tussen team en individu natuurlijk niet ontbreekt, samen met facetten zoals communicatie en teamontwikkeling.Allemaal dingen die in eerdere, theoretische boeken al grondig werden uitgelegd, maar Coppoolse profileert zich met dit boek veeleer op het terrein van het werkboek, dat de manager in staat moet stellen de samenwerking in het team te verbinden aan de ontwikkeling van de organisatie. Veel nadruk wordt daarbij gelegd op de wisselwerking tussen teamleden en het geheel van het team, en het getuigt daarbij van een gedegen praktijkkennis, die betrokken managers zeker van pas zal komen.Pieter Coppoolse: Teamvorming; management van sociaal-emotionele processen in samenwerkingsverbanden. Nelissen, Baarn, 1999. Pb., 258 pp., ISBN 90 244 1429 6.Militaire strategieWas marketing oorlogsvoering, dan was Ogilvie waarschijnlijk stafchef. Krijgen is een kunst is dan ook een handboek marketing met een forse scheut militaire en krijgskundige geschiedenis erin, zodat het boek uiterst leesbaar is geworden. Marketing, en waarom niet het hele bedrijfsleven, vertoont inderdaad nogal wat overeenkomsten met oorlogvoering. Managers, bedrijfsleiders en -planners allerlei hebben immers vaak behoefte aan strategische planning waarbij zij onbekend terrein moeten betreden waar ook hun natuurlijke vijanden andere bedrijven actief zijn. Als dit geen jachtspel is, dan is het voorwaar oorlog. De parallel met de krijgskunde, schrijft Ogilvie, levert vele vruchtbare ideeën op voor het moderne ondernemingsbeleid, niet het minst vanwege de efficiëntie waarmee een militaire manager zijn doelen in een onverbiddelijke omgeving en onder de grootste druk moet bereiken. Daarenboven is het leger zelf het oudste voorbeeld van een doelgerichte organisatie, en de ervaring die het heeft verzameld kan alleen maar in overdrachtelijke zin uiteraard in het bedrijfsleven van pas komen. Robert Ogilvie: Krijgen is een kunst; omtrent krijgskunde en ondernemingsstrategie. Addison-Wesley, Amsterdam, Pb., 312 pp., 900 fr., ISBN 90 6789 567 9. Samenstelling: Guido Eekhaut