Fimeuse verhoogt dividend

Fimeuse sloot het boekjaar op 30 juni 1988 af met een te bestemmen nettowinst van 63,4 miljoen, tegenover 57,3 miljoen voor het vorig boekjaar. Deze vooruitgang is hoofdzakelijk te danken aan de stijging van de dividenden die van de dochtervennootschappen ontvangen werden (+4,3 miljoen). Anderzijds was er ook het gunstig effekt van de verhoogde geldbeleggingen, die voor een stijging van de financiële opbrengsten zorgden.