Advertentie
Advertentie

Financial Excel

Tijdens deze cursus ontdekt u eenvoudige mogelijkheden die u direct voordeel opleveren. U start met het importeren van omvangrijke bestanden. U krijgt tools die de massa aan gegevens overzichtelijk maken. U leert werken met zelfgemaakte financiële functies, macros, scenarios en what-if-analyses. U oefent aan de hand van cases uit uw eigen praktijk.Waar: Grobbendonk / GentWanneer: 16 en 17 januari of 27 en 28 februari 2001Prijs: 39.900 frank of 989,10 euro (excl. 21% BTW)Inlichtingen: Info Topics, Britselei 88, 2000 Antwerpen, tel.: 03/226.22.19, fax: 03/227.18.59PensioenplannenDe helft van de bedrijven begaat fouten bij de toepassing van pensioenplannen. Tijdens deze conferentie geven vakspecialisten u uitleg over de huidige trends en evoluties, de wijzigingen in wet- en regelgeving en de praktische aanpak van deze belangrijker wordende problematiek.Aan de hand van enkele praktijkcases bekijken we stap voor stap hoe u uw pensioenregeling tot een modern en flexibel voorzorgsplan kunt omvormen.Waar: AntwerpenWanneer: 18 januariPrijs: 18.900 frank of 468,52 euro (excl. 21% BTW)Inlichtingen: Info Topics, Britselei 88, 2000 Antwerpen, tel.: 03/226.22.19, fax: 03/227.18.59Gebruik en misbruikvan e-mail en internetInternet deed ongetwijfeld ook in uw organisatie zijn intrede. Maar samen met alle voordelen, duiken nu ook de vele misbruiken op: onsmakelijke e-mails versturen, pornografische websites bekijken, een romantisch weekend boeken, een cadeautje bestellen bij de on-lineboekhandel,... Tijdens deze studiedag gaan we na hoe u op verantwoorde wijze op de hoogte blijft van het doen en laten van uw werknemers en hoever u mag gaan met controle.Waar: AntwerpenWanneer: 25 januariPrijs: 11.500 frank of 285,08 euro (excl. 21% BTW)Inlichtingen: Info Topics, Britselei 88, 2000 Antwerpen, tel.: 03/226.22.19, fax: 03/227.18.59Van boekhoudingtot fiscale aangifteDe jaarrekening maakt integraal deel uit van de aangifte in de vennootschapsbelasting. Toch zijn de correcties op het boekhoudkundig resultaat aanzienlijk. Meer zelfs, het fiscaal resultaat kent een eigen opbouw.Om u wegwijs te maken in dit kluwen brengen de docenten u in enkele namiddagen een praktisch overzicht van de stappen die u doet om vanuit uw boekhouding het fiscaal resultaat te berekenen en uw aangifte op te stellen.De tweede studiemiddag uit deze reeks behandelt de verworpen uitgaven en de uitkering van vermogens. We gaan dieper in op volgende punten: Welke kosten zijn wel aftrekbaar?, Specifieke aandachtspunten rond auto- en representatiekosten,...De derde studiemiddag in de reeks bespreekt de evolutie van bruto fiscaal resultaat naar belastbaar inkomen. We besteden aandacht aan de verdeling tussen binnenlands en buitenlands resultaat, de belasting op ontvangen dividenden (de DBI-aftrek), de aftrek van vorige verliezen, de investeringsaftrek, de boekhoudkundige verwerking van de belastingschuld. Waar: Novotel Antwerpen, Luithagen Haven 6, 2030 AntwerpenWanneer: 25 januari (tweede dag), 1 februari (derde dag)Prijs: 260 euro of 10.488 frank per dagInlichtingen: Kluwer Opleidingen, tel.: 015/45.34.30, fax: 015/42.28.31, e-mail: info@klu.beDe intern gefinancierde pensioenbelofteNa de arresten van de hoven van beroep van Gent en Antwerpen, die voorzieningen voor intern gefinancierde pensioenbeloftes als fiscaal aftrekbaar erkenden, trad ook de minister van Financiën begin 1998 dit standpunt bij. Een belangrijk kenmerk van dergelijke pensioenopbouw is dat de onderneming enkel een voorziening voor risicos en kosten moet aanleggen zonder hiervoor onmiddellijk de liquiditeiten te moeten vrijmaken.Tijdens deze studienamiddag analyseren we de fiscale, juridische en boekhoudkundige aspecten van deze techniek. We maken ook een kritische vergelijking met groeps- en bedrijfsleidersverzekeringen.Waar: Kasteel van BrasschaetWanneer: 30 januari Prijs: 8.950 frank of 221,82 euro (excl. 21% BTW)Inlichtingen: M & D Seminars, Hubert Frère-Orbanlaan 47, 9000 Gent, tel. 09/224.31.46, fax. 09/225.32.17, e-mail: info@mdseminars.be of suf naar www.mdseminars.beKlantengegevens, een goudmijnHet onderwerp van de eerste Netwerk2-avond van JCI Gheel-en-Thals is data mining en web mining. Elk bedrijf beschikt over een massa aan gegevens. Wat kan u uit deze massa halen? Hoe haalt u de relevante dingen eruit? Hoe bepaalt u wie de interessantste klanten zijn voor een nieuw product? Wat haalt u uit de analyse van het surfgedrag op de website van uw bedrijf? Hoe kan u uw klantengegevens gebruiken voor het nemen van strategische- en marketingbeslissingen, of als marketinginstrument?Waar: Prima-Lux, Geelseweg 1, 2200 HerentalsWanneer: 1 februari Prijs: gratisInlichtingen: JCI Gheel-en-Thals Netwerk2, gsm: 0477/29.21.94, fax: 014/85.98.79, email: netwerk@gheel-en-thals.orgHot Topics in MarketingHot Topics geeft een gecondenseerd overzicht van de nieuwe tendensen die het succes van de commerciële aanpak van uw bedrijf of organisatie bepalen. De volgende themas komen aan bod: millennium marketing, CRM, innovative database marketing, one-to-one marketing, aftermarketing, loyalty marketing, satisfaction marketing en internet marketing.Waar: IPO - Ufsia Management School, Sint-Jacobsmarkt 9-13, 2000 AntwerpenWanneer: 7, 14 en 21 februari Prijs: 40.340 frank of 1.000 euroInlichtingen: IPO - Ufsia Management School, tel.: 03/220.49.89, fax: 03/220.47.34, e-mail: info@ipo.beHet wetboek vennootschappen2001 wordt een bijzonder jaar voor het vennootschapsrecht. Op 6 februari 2001 treedt de wet van 7 mei 1999 houdende het wetboek van vennootschappen in werking. Daarom wijzen we tijdens deze studienamiddag nog eens duidelijk op de wijzigingen ten gronde, die een onmiddellijk belang hebben voor elke practicus. Ook een degelijk inzicht in de interpretatie van het vennootschapsrecht door rechtbanken en hoven is een must. Ook in 2000 werden immers opmerkelijke vonnissen en arresten gewezen, waarvan de draagwijdte voor de praktijk niet mag onderschat worden.Waar: Holiday Inn Gent Expo of Kasteel van BrasschaetWanneer: 6 februari (Gent) of 20 maart (Brasschaat)Prijs: 7.950 frank of 197,06 euro (excl. 21% BTW)Inlichtingen: M & D Seminars, Hubert Frère-Orbanlaan 47, 9000 Gent, tel.: 09/224.31.46, fax.: 09/225.32.17, e-mail: info@mdseminars.be of surf naar www.mdseminars.beBTW en marketingbudgetSteeds vaker nemen de AOIF (Administratie van de Ondernemings- en Inkomstenfiscaliteit) en de BBI (Bijzondere Belastinginspectie) de kosten van marketinginspanningen en reclameacties onder de loep. Bij deze controles aarzelen ze niet geldboetes op te leggen wegens onterechte aftrek van BTW of wegens onterecht niet aanrekenen van BTW. Hierbij wordt gejongleerd met termen als gratis leveringen, handelsgeschenken, kosten van onthaal, gratis terbeschikkingstellingen, handelsbeurzen, voordelen in natura, sponsoring, Tijdens een werksessie met maximaal twintig deelnemers lichten we diverse begrippen toe, aan de hand van specifieke casussen en best practice solutions.Waar: Kasteel van BrasschaetWanneer: 7 februari Prijs: 15.950 frank of 395,35 euro (excl. 21% BTW)Inlichtingen: M & D Seminars, Hubert Frère-Orbanlaan 47, 9000 Gent, tel. 09/224.31.46, fax: 09/225.32.17, e-mail: info@mdseminars.be of surf naar www.mdseminars.beWilt u zelf een seminarie, congres of colloquium aankondigen in de OndernemersTijd? Stuur dan een tekst met duidelijke vermelding van inhoud, plaats, datum, prijs en contactpersoon voor inlichtingen en inschrijvingen ( in dezelfde vorm als in de agenda van deze week) naar ondernemers@tijd.be.