'Financieel terrorisme' tegen bedrijfsleven vergt strenger optreden Congolese regering

(tijd) - De Congolese samenleving snakt naar een duurzaam herstel van de economie en naar oplossingen om de enorme maatschappelijke noden te lenigen. Zowel de elite als de modale bevolking beseft dat Congo veel buitenlandse steun en investeringen nodig heeft om de economie te laten herademen. 'De Congolese economie is nog altijd sterk getraumatiseerd', verklaart onze ambassadeur in Kinshasa, Reinier Nijskens. Andere bevoorrechte waarnemers onderstrepen dat de Congolese overheid paal en perk moet stellen aan het 'financieel terroriseren van het bedrijfsleven'. Uiteenlopende visies