Advertentie
Advertentie

Financieel toezicht

Ook het toezicht over de Belgische financiële sector leek het voorbije jaar niet aan de consolidatiegolf te ontsnappen, al werd uiteindelijk wel afgestapt van het oorspronkelijke idee de Commissie voor Bank- en Financiewezen (CBF) onder te brengen bij de Nationale Bank van België (NBB). Het wetsontwerp van de federale minister van Financiën, Didier Reynders, voorziet voorlopig alleen in een nauwere samenwerking tussen beide.Volgens het wetsontwerp worden de bevoegdheden van de CBF aanzienlijk verruimd en de functies van beheer en toezicht van de markten zoveel mogelijk gescheiden gehouden. De CBF krijgt als onafhankelijke controleautoriteit als enige het toezicht op de regels van algemeen belang, zoals handel met voorkennis en marktmanipulatie. De beurzen (Euronext Brussel en Nasdaq Europe) zullen in dat scenario uitsluitend toezien op de naleving van de contractuele regels tussen de beurs en haar leden.De minister van Financiën dacht ook aan de verzekeringssector in zijn hervorming van het financiële toezicht. Reynders stelde voor de CBF te fuseren met de Controledienst voor de Verzekeringen (CDV), maar de verzekeraars zijn daar niet voor te vinden. Ze weigeren over dezelfde kam te worden geschoren als de banken en willen bovendien niet worden verdronken in een algemene controle. De verzekeringssector valt vandaag onder de bevoegdheid van de federale minister van Economie, Charles Picqué. Reynders rekent dan ook op een oplossing van Picqué, maar het ziet ernaar uit dat die niet meer tijdens de huidige regering uit de bus zal komen.