'Financiële hervormingen komen vooral overheid ten goede'

(tijd) - De financiële hervormingen sinds 1989 hebben positieve resultaten opgeleverd. Maar de hervormingen kwamen vooral ten goede aan de overheidssector. De belangrijkste uitdagingen voor de toekomst zijn de ontwikkeling van de aandelenmarkt en de markt van de bedrijfsobligaties. Een en ander schrijft de OESO, de denktank van de industrielanden, in een landenstudie over België en Luxemburg.België voerde in de voorbije jaren ingrijpende financiële hervormingen door. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) vermeldt onder meer de verlaging van de roerende voorheffing, de afschaffing van de dubbele wisselmarkt, de koppeling van de frank aan de mark, de hervorming van het instrumentarium van de Nationale Bank en de markt van overheidseffecten, de modernisering van de beurs van Brussel en de oprichting van Belfox.