Financiële hervormingen wegen op kredietwaardigheid banken

(tijd) - De financiële hervormingen van de afgelopen twee jaar hebben de Belgische financiële sektor geen goed gedaan. De twee grootste Amerikaanse ratingbureaus, met name Standard and Poor's (S&P) en Moody's, bekijken het risicoprofiel van onze grootste instellingen nauwgezet.