Financiële kontrole-organen aangepast aan federalizering

(tijd) - De ministerraad heeft gisteren een aantal ontwerpen van Koninklijk Besluit goedgekeurd die het nieuwe financieringsstelsel voor gewesten en gemeenschappen praktisch regelen. Zo worden een aantal inspekteurs van financiën toegewezen aan gewesten en gemeenschappen en wordt de tesaurie hervormd. Ook wordt binnen de Hoge Raad van Financiën een speciale kommissie opgericht die toezicht moet houden op de evolutie van de financiële toestand van de regio's en de nationale overheid. Verder nam de regering nog een hele reeks maatregelen ten gunste van de ambtenaren, zoals de invoering van het enig statuut en de uitvoering van de nationale KAO voor 1989-1990. Een eerste ontwerp van KB heeft betrekking op de Hoge Raad voor Financiën. Binnen deze raad wordt een speciale afdeling 'financieringsbehoeften van de overheid' opgericht. Deze afdeling wordt samengesteld uit onafhankelijke ekonomische en financiële experten. De helft van de leden zal benoemd worden op voorstel van de executieven. De afdeling moet de regering - en in het biezonder de minister van financiën - inlichten over de ontwikkeling van de financiële toestand van enerzijds de nationale overheid en anderzijds de gewesten en de gemeenschappen. Deze afdeling moet ervoor zorgen dat de ekonomische en monetarie unie niet in gevaar komt.