Financiële markten reageren geschokt op snelle geldgroei in Duitsland

(tijd/reuter) - Het nieuws dat de Duitse geldhoeveelheid M3 in januari met 20,6 procent op jaarbasis toenam, zond een schokgolf door de Europese financiële markten. Beleggers interpreteerden het ongewoon hoge geldgroeicijfer als een hinderpaal voor verdere renteverlagingen en verkochten massaal aandelen en obligaties. De Europese beurzen gingen gemiddeld 2 procent lager, terwijl de Belgische en Duitse lange-termijnrentes met respektievelijk 18 en 20 basispunten aandikten. Ook Wall Street werd aanvankelijk lager gedwongen, zij het dat hier voornamelijk de kopzorgen over mogelijke Amerikaanse renteverhogingen hun tol eisten. De Amerikaanse beurs kon echter spectaculair het tij keren.