Financiële motieven sporen groothandels-KMOs aan tot omzetgroei

Bedrijfsleiders streven omzetgroei niet na - zoals vaak wordt gedacht - om zichzelf te motiveren maar uit financiële overwegingen. Omzetgroei leidt tot hogere rendabiliteit en een versterking van de continuïteit van het bedrijf, en laat toe investeringen snel terug te verdienen. Familiale KMOs staan zeer afkerig van extern kapitaal en vinden dat de beschikbaarheid van voldoende eigen vermogen door zelffinanciering een sterke stimulans is om te groeien. Ontbreekt dat eigen vermogen, dan doen zij nog liever een beroep op bankkrediet om de omzetgroei te ondersteunen.Kris Barrezeele