Financiële perestroïka

Terwijl onze regering zich door de begrotingskontrole werkt, is ook de Italiaanse regering druk bezig een pakket besparingsmaatregelen uit te werken. Aanleiding tot de Italiaanse noodmaatregelen om het tekort alsnog tot de geplande 10,3 procent van het BNP te beperken, is de krisis die de jongste dagen was uitgebroken op de Italiaanse staatsfondsenmarkt. Daar is grote twijfel gegroeid of de regering er wel in zal slagen haar begroting en de financiering ervan in goede banen te leiden.