Advertentie
Advertentie

Financiële rapportering met SPEs

Ondernemingen met efficiënt beheerde balansen en hoge rendementen op hun eigen vermogen en op hun totale activa worden door analisten en beleggers graag gezien. Voor kredietbeoordelaars is het dan weer belangrijk dat de onderneming weinig schulden op haar balans heeft. Daarom proberen bepaalde ondernemingen activa en passiva uit hun balans te weren, terwijl ze wel zoveel mogelijk winst uit deze activa en passiva in hun resultatenrekening blijven rapporteren. Evenveel winst met minder vermogen betekent immers hogere rendementsratios.