Advertentie
Advertentie

Financiële zorgen op BRTN-nieuwjaarsreceptie

BRUSSEL (belga) - De voorzitter van de raad van bestuur van de BRTN, Els Witte, stelde donderdag in haar toespraak op de BRTN-nieuwjaarsreceptie dat de genomen beleidsopties positieve resultaten hebben opgeleverd. "De publieke opinie evolueert weer in onze richting, bij de televisie is het tij gekeerd en de radio neemt met een marktaandeel van meer dan 80 procent zelfs een unieke plaats in in Europa'. Om de jaarlijkse terugkerende onzekerheid over de grootte van de dotatie op te vangen, stelt de raad van bestuur voor de dotatie los te koppelen van kijk- en luistergeld en vraagt hij in het kader van het vijfjarenplan de waarborg voor een jaarlijkse minimumdotatie en de aanpassing van dit bedrag met behulp van een specifieke omroepkostenindex. Gezien de krappe dotatie zullen in de toekomst de inkomsten uit radio-reklame, sponsoring en co-financiering belangrijke onderdelen van het exploitatiebudget blijven.