Advertentie
Advertentie

Financiën bevestigt: ecotaksen op drankverpakkingen vanaf 1 april

(tijd) - Het ministerie van financiën bevestigt dat de milieutaksen op drankverpakkingen op 1 april in werking treden. Bedrijven die de vrijstellingsclausules willen genieten, moeten voor die datum de nodige attesten indienen. Het ministerie zal reeds rekening houden met de nieuwe uitzonderingsclausule die is opgenomen in het wetsvoorstel waarover de Kamer zich vandaag uitspreekt. In de mededeling verwijst het ministerie van financiën naar de regeling zoals die is opgenomen in de gewone wet op de staatshervorming. Daarin is bepaald dat vanaf 1 april een ecotaks wordt geheven op verpakkingen van bier, cola, limonade en spuitwater. Bedrijven die een voldoende hoge graad inzake hergebruik en recyclage halen, worden van deze taks ontheven. Daarbij dient de periode van 1 september 1993 tot 28 februari 1994 als referentie.