Advertentie
Advertentie

Financiën maakt prioriteit van bescherming privacy

(tijd) - Hervé Jamar, de staatssecretaris voor de Bestrijding van de Fiscale Fraude (MR), heeft een samenwerkingscontract afgesloten met drie universitaire instellingen voor de bescherming van de privacy. Die instellingen moeten toezien op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het werken met gegevens van belastingplichtigen door de federale overheidsdienst Financiën.