Financiën publiceert rapport-Verplaetse

(tijd) - De studie- en dokumentatiedienst van het ministerie van financiën heeft het roemruchte rapport-Verplaetse over de openbare kredietinstellingen gepubliceerd. De integrale tekst van het rapport dat nog steeds de nodige deining veroorzaakt, is terug te vinden in het maart-aprilnummer van het "Dokumentatieblad'. Naast de integrale tekst van het rapport-Verplaetse stelt ook iedere OKI zich zelf in het kort voor. De bijdragen van de zes topmannen van de OKI's werden gemaakt vóór het rapport opgesteld werd. Daardoor gaat natuurlijk een stukje van de controverse die na de bekendmaking van het rapport ontstaan is aan deze publikatie voorbij. Positief is dan weer dat alle geïnteresseerden nu voor een prikje de vrij omvangrijke studie-Verplaetse kunnen raadplegen.