Advertentie
Advertentie

Financiën steunt strijd tegen fiskale fraude

(tijd) - De Unie van Financiën schaart zich achter de jongste regeringsmaatregelen inzake de strijd tegen de fiskale fraude. Volgens de Unie had men echter nog verder kunnen gaan door het aanstellen van een koninklijk kommissaris. Die zou als onafhankelijke persoon immers meer gezag hebben dan iemand die vanuit de administratie zelf komt. Tegelijk moet de samenwerking tussen financiën en justitie worden verbeterd. Het detacheren van ambtenaren van financiën naar de parketten lost daarbij niets op. Eenmaal gedetacheerd mogen deze ambtenaren immers niet meer de databanken van financiën raadplegen. Verder blijft er volgens de Unie bij financiën het probleem bestaan van een tekort aan personeel en aan vorming.