Advertentie
Advertentie

Financiën zoekt150 medewerkers

(tijd) - De federale overheidsdienst Financiën zoekt op korte termijn 150 medewerkers. Zaterdag start de eerste selectieproef op de Heizel. Voor de selectie van verificateurs en inspecteurs bebben zich 7.464 kandidaten ingeschreven, waarvan ongeveer de helft vrouwen. Het selectiebureau van de overheid, Selor, legt een lijst aan van 1.200 geslaagden voor verificateur en 600 voor inspecteur. Op korte termijn worden 150 medewerkers aangetrokken en op middellange termijn nog eens even veel. Bij de federale overheidsdienst Financiën werken ongeveer 30.000 werknemers. De bedoeling is het personeelsbestand te verjongen.