Financiering belastinghervorming treft diverse bedrijfssektoren

Het regeringsontwerp inzake fiskale hervorming dat tijdens het afgelopen weekeinde uiteindelijk werd goedgekeurd lokt - zoals kon worden verwacht - vooral langs de financieringszijde vragen en reakties uit. De regering had teoretisch de keuze tussen een financiering door middel van een vermindering van de overheidsuitgaven of door middel van meer inkomsten. Er werd gekozen voor deze laatste oplossing maar de verhoging van de inkomsten zal langs verschillende wegen worden doorgevoerd en treft verschillende ondernemingssektoren.