Advertentie
Advertentie

Financiering Rotterdam Airport rond

AMSTERDAM (hpa) - Door de vergrote bijdrage van de Nederlandse Middenstands Bank (NMB) is de financiering van het nieuwe Rotterdamse vliegveld ("Rotterdam Airport') rond. De bank zegde in eerste faze al toe een lening van twintig miljoen gulden te verstrekken, maar neemt nu ook een 17 %-belang in het nieuwe vliegveld voor de som van twintig miljoen gulden. De NMB trekt hiermee de Nederlandse minister van verkeer en waterstaat Smit-Kroes over de streep om haar bijdrage van tachtig miljoen gulden op tafel te leggen.