Advertentie
Advertentie

Financing growth & creating shareholder value

Versnelde groei, in een hightech start-up of 'groei' onderneming, plaatst de financiering voor specifieke uitdagingen. Deze module gaat dieper in op de financiële problemen die u kan tegenkomen bij hoogtechnologische bedrijven, zowel vanuit het standpunt van de kapitaalzoeker als van de kapitaalverschaffer. Welke financiëringsbronnen zijn toegewezen bij welk ondernemingstype, wat zijn de sleutelelementen bij het afsluiten van een deal? Ook wordt een overzicht gegeven van de investerings- en risicokapitaalmarkt. Deze module past in de modulaire cyclus Turning a business plan into a solid company, een organisatie van Leuven.Inc en KU Leuven R&D. Waar: LMS Headquarters, Interleuvenlaan 68, 3001 LeuvenWanneer: 14 januari 2003Prijs : 195 euro voor Leuven.Inc-leden en 230 euro voor niet-Leuven.Inc-leden (excl.BTW)Inlichtingen: Leuven.Inc, e-mail: info@leuveninc.com, tel:016/40.11.90, fax:016/40.81.47 www.leuveninc.comEffectief en efficiënt leidinggevenTijdens de training gaan we in op volgende themas: rollen en vaardigheden van de leidinggevende, delegeren van individuen en teams, principes van efficiënt en effectief leidinggeven, leiderschapsstijl aanpassen in functie van individuele medewerkers en medewerkers motiveren via coaching.Waar: Best Western Ter Elst, Ter Elststraat 310, 2650 EdegemWanneer: 14 januari 2003 Prijs: 480 euro ( excl. 21% BTW) of 16 opleidingschequesInlichtingen: TIJD Academie, tel: 03/286.57.32, of via e-mail: academie@tijd.beHet Belgisch-Nederlandse dubbelbelastingverdragOp 5 juni 2001 ondertekenden de bevoegde ministers van België en Nederland het nieuwe dubbelbelastingverdrag dat in principe op 1 januari 2003 in werking treedt. Ter gelegenheid van dit nieuwe verdrag organiseerde op 15 november 2001 het Tijdschrift voor Fiscaal Recht een studiedag, waarbij het verdrag artikelsgewijs werd besproken en het boek Het nieuwe Belgisch-Nederlands dubbelbelastingverdrag aan de deelnemers werd overhandigd. In het licht van de nakende inwerkingtreding van het verdrag, is het nu de bedoeling een aantal onderwerpen grondig én praktisch te behandelen. Alle aandacht gaat naar zowel de gewijzigde situaties voor de ondernemingen zelf als naar de wijzigingen die vergaande gevolgen zullen hebben voor werknemers én bedrijfsleiders. Waar: Holiday Inn Gent ExpoWanneer: 22 januari 2003Prijs: 199 euro (excl.21 % BTW)Inlichtingen: M&D Seminars, Hubert Frère-Orbanlaan 47, 9000 Gent, tel: 09/224.31.46, fax 09/225.32.17, www.mdseminars.be hoe fiscaal optimaliseren?Meer en meer vennootschappen zoeken naar efficiënte grensoverschrijdende financieringsstructuren, die de effectieve belastingdruk kunnen verlagen. Aangezien de internationale harmonisatie van de inkomstenbelastingen nog steeds niet echt van de grond is geraakt, kan elk land alsnog soeverein zijn belastingwetgeving bepalen. Dit leidt tot discrepanties tussen belastingregimes, waar de belastingplichtige kan op inspelen. Het is de bedoeling tijdens deze studienamiddag Europese fiscaalvriendelijke financieringstructuren en -vehikels te bespreken. We staan stil bij concrete opportuniteiten die nog voorhanden zijn, met name in het licht van de beruchte Code of Conduct en soortgelijke OESO-initiatieven. Bijzondere aandacht besteden we ook aan mogelijke valkuilen en de impact van nationale en internationale anti-misbruikbepalingen op dergelijke fiscaalvriendelijke structuren.Waar: Holiday Inn Gent ExpoWanneer: 28 januari 2003 Prijs: 199 euro (excl.21 % BTW), Inlichtingen: M&D Seminars, Hubert Frère-Orbanlaan 47, 9000 Gent, tel: 09/224.31.46, fax 09/225.32.17, www.mdseminars.beHet strafrechtelijk onderzoek in de ondernemingVoor veel ondernemers is het strafrecht als ondernemersrisico nog steeds een grote onbekende. Strafrecht krijgt zelden de plaats die het verdient in het risk management van de meeste ondernemingen. Toch moeten de ondernemer en zijn betrokken adviseur dit risico grondig inschatten en analyseren. Op die wijze kan een onderneming een beleid formuleren dat adequaat omgaat met deze risicos (strafrechtelijke verantwoordelijkheid, fraude, gerechtelijke onderzoeken, enz.).Waar: Holiday Inn Gent ExpoWanneer: 30 januari 2003Prijs: 199 euro (excl.21 % BTW), Inlichtingen: M&D Seminars, Hubert Frère-Orbanlaan 47, 9000 Gent, tel: 09/224.31.46, fax 09/225.32.17, www.mdseminars.beHervorming van de vennootschapsbelasting 2003 is een jaar waarin heel wat nieuwe fiscale wetten van kracht worden. Om optimaal te kunnen inspelen op de diverse verlagingen, mogelijkheden tot verlaging en verhogingen die de nieuwe wetgeving inhoudt, moet u nu al op de hoogte zijn en de juiste maatregelen nemen. Dit om te vermijden dat u voor uw aangifte in 2004 de boot zou missen. Daarenboven moet u de eerste VAB in 2003 wellicht al aanpassen.Waar: Best Western Hotel Ter Elst, Ter Elststraat 310, 2650 EdegemWanneer: 30 januari 2003 van 9u30 tot 17u00Prijs: 480 euro (excl. 21% BTW) of 16 opleidingscheques Inlichtingen: TIJD Academie, tel: 03/286.57.32, of via e-mail: academie@tijd.beDe PatrimoniumvennootschapBij het oprichten van een patrimoniumvennootschap heeft men gewoonlijk volgende doelstellingen voor ogen: beperking van aansprakelijkheid en/of fiscale optimalisatie. De studiedag heeft tot doel na te gaan hoe deze doelstellingen het best te realiseren zijn. Erg belangrijk is om bij oprichting al te voorzien welke gevolgen een verkoop van activa en de stopzetting van de vennootschap hebben zodat u onaangename verrassingen vermijdt.Waar: Best Western Hotel Ter Elst, Ter Elststraat 310, 2650 EdegemWanneer: 18 februari 2003 van 9u30 tot 17u00Prijs: 480 euro (excl. 21% BTW) of 16 opleidingscheques Inlichtingen: TIJD Academie, tel: 03/286.57.32, of via e-mail: academie@tijd.be