Fincom wordt referentie-aandeelhouder van Belcofi

ANTWERPEN (tijd) - Belcofi is vast van plan een groeipolitiek te blijven voeren, die erop gericht is strategische participaties te nemen vanuit een lange-termijnoogmerk. Vandaar dat beslist werd geen dividend uit te keren over het voorbije, eerste volledige boekjaar.