Finland : ommezwaai naar het Westen

De Finse industrie is bezig aan een diepgaande herstrukturering. Ze is daartoe o.m. gedwongen door een verhoogde oriëntatie van de exporteurs naar de kompetitieve Westerse markten. De Europese Gemeenschap neemt thans ongeveer 40% van de Finse export voor haar rekening.