Finoutremer streeft naar eenvoud met opslorping Agriges

BRUSSEL (tijd) - De Belgische beursgenoteerde holding Finoutremer, dochter van de Generale Maatschappij, kreeg gisteren de unanieme goedkeuring van haar aandeelhouders om haar dochter Agriges op te slorpen. Volgens voorzitter Georges Nève zal deze fusie dit jaar de courante winst iets verbeteren en tot een uitzonderlijke winst van 103,1 miljoen frank leiden. Finoutremer keert over 1995 een dividend van 150 frank per aandeel uit.Finoutremer (voluit: Compagnie Financière Européenne et d'Outre-Mer) is niet bepaald een erg actieve holding. Ofschoon het aandeel op de Brusselse termijnmarkt wordt verhandeld, is de handel doorgaans beperkt. Dat geldt ook voor de bedrijvigheid van Finoutremer zelf. Gisteren bleek op de algemene vergadering dat in 1995 de portefeuille niet in beweging kwam, behoudens de afsluiting van de vereffening van SARUB waartoe reeds in 1994 werd besloten.