Finoutremer valt terug in de plooi

(tijd) - Finoutremer, de subholding uit de Generale-groep, kende een gevoelige winstdaling met 79,6 procent tijdens de eerste jaarhelft. Dit was verwacht, want tijdens de eerste zes maanden van '91 maakte Finoutremer een belangrijk deel van zijn portefeuille te gelde. Participaties in Belgolaise, Powerfin, Electrabel en vooral CMB gingen toen de deur uit, wat belangrijke meerwaarden opleverde. Een verhoging van het dividend moet dit jaar niet van Finoutremer worden verwacht, wel een stabilizatie. 158 miljoen frank gekonsolideerde netto-winst realizeerde Finoutremer tijdens de eerste zes maanden van '92. In vergelijking met de 775 miljoen van één jaar voordien lijkt dit een peulschil. De hoofdreden voor de terugloop ligt hem bij de uitzonderlijke elementen. Terwijl tijdens het eerste halfjaar van '91 voor 596 miljoen frank uitzonderlijke opbrengsten werden geboekt, konden nu 47 miljoen meerwaarden worden binnengehaald.