Finse industrie krijgt rake klappen

HELSINKI (reuter) - In mei lag de Finse industriële produktie maar liefst 9,4 procent lager dan een jaar eerder. In mei 1990 bedroeg de jaar-op-jaardaling nog maar 0,6 procent. Een en ander weerspiegelt de teloorgang van de handel met de Sovjetunie, traditioneel de belangrijkste handelspartner van Finland. De metaalindustrie viel terug met 14,1 procent. De produktie van de energiesektor daarentegen trok met 11,9 procent aan.