Finse regering gaat vanaf 1990 zware milieuheffingen invoeren

Helsinki (tijd) - Hoewel het milieubewustzijn reeds enkele jaren flink aangescherpt is, worden toch vanaf volgend jaar pas enkele grote heffingen doorgevoerd. De Finse regering zoekt liefst één miljard FIM aan milieuheffingen vanaf 1990. Het gros van die heffingen wordt gelegd op brandstof en benzines, die de grootste verontreiniging veroorzaken. Maar ook de kunstmeststoffen zouden extra belast worden, een trend die ook in de rest van Europa sterk opgeld maakt. De Finse regering overweegt de meststoffen te belasten a rato van de fosfaatinhoud met 1 Finse mark voor 1 kilogram fosfor in de kunstmeststof.