Finse toetreding vanzelfsprekend volgens advies EG-kommissie

BRUSSEL (tijd) - Omdat Finland zich bereid heeft verklaard niet alleen de bestaande EG-verdragen over te nemen, maar ook het toekomstige Verdrag van Maastricht, staat niets de toetreding van dit land tot de Europese Gemeenschap in de weg. Zo luidt het advies dat de Europese kommissie gisteren uitbracht over de Finse kandidatuur voor het EG-lidmaatschap.