First Interstate boekt verlies

De Amerikaanse bank/holdingmaatschappij First Interstate Bancorp meldt voor het derde kwartaal een nettoverlies van 214,5 miljoen dollar tegenover een verlies van 78,8 miljoen dollar voor dezelfde periode in 1987. Voor de eerste negen maanden bedroeg het verlies 14,6 miljoen dollar tegenover een verlies van 508,5 miljoen. De totale activa belopen momenteel 58 miljard (50,4), de deposito's 44,4 miljard (36,7) en het aantal leningen liep op tot 37,4 miljard (33). De slechte resultaten zijn vooral te wijten aan de slechte prestaties van de bank in Texas en akties die leiden tot afschrijvingen van niet-renderende leningen. De stijging van de activa was voornamelijk toe te schrijven aan de aankoop van Texas Allied Bancshares in januari.