Fiscale amnestie is te complex voor Jan en Mie

Er wordt veel verwacht van de wet op de 'eenmalig bevrijdende aangifte' (EBA), zeg maar de fiscale amnestie. De paarse regering hoopt met deze operatie veel geld binnen te halen. De grote belangstelling voor de informatiesessies van financiele instellingen en andere deskundigen toont aan dat er veel kandidaat-spijtoptanten zijn. De oorspronkelijke opzet van het wetgevende initiatief was goed, maar het onsamenhangende en onvolledige verhaal dat eruit voort is gekomen, kan nog heel wat problemen veroorzaken, stelt VICTOR DAUGINET.