Fiscale en juridische vuistregels in de digitale economie

De Kamer van Koophandel en Nijverheid van Antwerpen houdt op 22 oktober een uiteenzetting over Fiscale en juridische vuistregels in de digitale economie. Volgende punten zijn een greep uit de topics die behandeld worden: hoe moeten inkomsten uit digitale transacties gekwalificeerd worden vanuit het standpunt van directe en indirecte belastingen; wat is het wettelijk kader rond elektronische facturering, archivering en aanverwante?; hoe kan ik on line contracteren; wat zijn de aandachtspunten op juridisch vlak voor outsourcing-contracten; hoe zit het met intellectuele eigendomsrechten; wat zijn de implicaties van de wet op de privacy.Inlichtingen: Kamer van Koophandel en Nijverheid Antwerpen, Markgravestraat 12, 2000 Antwerpen, tel: 03/232.22.19, fax: 03/233.64.42.