Advertentie
Advertentie

Fiscale geschillen: geschillencommissies of integratie in het huidig rechtsbestel?

Indien de belastingplichtige in het huidige systeem niet akkoord gaat met zijn aanslagbiljet heeft hij tijd tot 30 april van het jaar volgend op het jaar van ontvangst van het betwiste aanslagbiljet om te reageren bij de belastingadministratie. De belastingplichtige moet echter steeds over minimum zes maanden beschikken om zijn ongenoegen te uiten. Het is vervolgens de gewestelijke directeur van de Directe Belastingen die zich zal uitspreken over het betwiste belastingdossier. Deze ambtenaar spreekt dus in feite recht op het niveau van de Rechtbank van Eerste Aanleg. Het is pas wanneer de belastingplichtige in beroep gaat tegen deze uitspraak dat hij terecht komt in het bestaande rechtsbestel, namelijk bij het Hof van Beroep.