Fiscale ontvangsten dit jaar 22 miljard lager dan verwacht

BRUSSEL (tijd) - De fiscale ontvangsten liggen dit jaar 22 miljard frank lager dan begroot. Van deze tegenvaller is 18 miljard te wijten aan de ongunstige economische conjunctuur en 4 miljard aan de kleiner dan verwachte opbrengst van de roerende voorheffing. Een en ander zei minister van Financiën Philippe Maystadt donderdag op een persconferentie, die vooral handelde over de invoering van de euro.De lagere opbrengst van de roerende voorheffing is een gevolg van verscheidene factoren. Maystadt vermeldde de rentedaling maar verwees ook naar de tariefverhoging tot 15 procent, die de populariteit van vrijgestelde spaarvormen zoals het spaarboekje en beveks stimuleerde. Hij liet duidelijk doorschemeren dat een nieuwe verhoging van de roerende voorheffing in het kader van de begroting 1997 onwaarschijnlijk is omdat deze wellicht contraproduktief zou zijn.