Advertentie
Advertentie

Fiscale stimuli bedrijven onder EU-druk

(tijd) - Heel wat Belgische fiscale gunstmaatregelen voor ondernemingen komen de volgende maanden onder druk. Zo blijkt uit de besluiten van de werkgroep die de gedragscode uitwerkt tegen schadelijke fiscale concurrentie tussen ondernemingen in Europa. Op een lijst van mogelijk schadelijke praktijken prijken niet enkel de coördinatiecentra, maar ook de dienstencentra, de distributiecentra, de T-zones en een aantal rulingpraktijken, zowel in België als in Nederland.Eind vorig jaar kwamen de EU-landen een pakket maatregelen overeen om de schadelijke fiscale concurrentie in de Unie te nekken. Dit pakket bevat zowel een gedragscode inzake bedrijfsbelastingen als een richtlijn om de vlucht van spaargelden naar andere lidstaten tegen te gaan. De Europese Commissie heeft intussen concrete voorstellen ingediend om een minimale bronheffing van 20 procent in te voeren op spaargelden uit een andere lidstaat. Dat voorstel stuit momenteel trouwens op zware tegenkanting van Luxemburg en Groot-Brittannië.