Advertentie
Advertentie

Fiscaliteit en vennootschapsrecht

Het Limburgs Universitair Centrum start met een reeks modules rond fiscaliteit en vennootschapsrecht. In 2001 zijn dat: Grondige cursus in de vennootschapsbelasting; Topics fiscaal beleid: forensic accounting, e-commerce: juridische en fiscale aspecten, rulings, oorsprongsregels in de internationale handel, overname van bedrijven; Topics financieel beleid: waardering van ondernemingen, optiewaarderingsmethodes, alternatieve waarderingsmethodes, accountancy, invoering IAS; Grondige cursus BTW. Het programma is verkrijgbaar bij het LUC, Johan Peeters, Universitaire Campus- Gebouw D, 3590 Diepenbeek, tel.: 011/26.6.52 of e-mail: johan.peeters@luc.ac.be.Fiscaal rechtVoor diegenen die hun kennis in de fiscaliteit willen bijwerken, organiseren de DES en droit fiscal van de ULB vier sessies over fiscaal recht gewijd aan de voornaamste evoluties in 1999 en 2000. De sessies vinden plaats op 13 februari, 20 februari, 6 maart en 13 maart, telkens van 18 tot 20 u.30 aan de ULB, Paul Hegerlaan 2, 1050 Brussel.Het volledig programma, inlichtingen en inschrijvingen: tel.: 02/551.14.98, fax 551.14.04 of http://www.ulb.ac.be/droit.fiscal.Leerstoel Milieubeleid aan Universiteit Antwerpen Als eerste Vlaamse universiteit organiseert de Universiteit Antwerpen een beleidswetenschappelijke leerstoel over milieubeleid. Die is door de Universiteit Antwerpen ingesteld met de steun van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) die onder meer instaat voor de milieurapportering in Vlaanderen. De leerstoel voorziet in praktijkgericht onderwijs voor studenten en professionals die betrokken zijn bij de ontwikkeling of de evaluatie van milieubeleid. De leerstoel zal ook het beleidswetenschappelijk onderzoek voor milieuvraagstukken stimuleren.Professor Pieter Leroy, hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen in de Beleidswetenschappelijke Milieukunde, werd benoemd tot deeltijdse gasthoogleraar op de leerstoel Ontwikkeling en evaluatie van milieubeleid voor een periode van drie jaar. Op 22 februari 2001 om 17 uur wordt de leerstoel plechtig geïnstalleerd met een academische zitting in het aulagebouw van de UIA.