Fisconet biedt gratis fiscale informatie op internet aan

(tijd) - Sinds deze week is een nieuwe fiscale gegevensbank van het ministerie van Financiën op het internet beschikbaar. Burgers en ambtenaren kunnen de wettelijke en reglementaire fiscale teksten, circulaires en commentaren raadplegen op het Fisconet, een onderdeel van de website van Financiën. Ook de volledige fiscale rechtspraak komt op de site. De databank wordt geleidelijk aangevuld met andere informatie. Vanaf juli draait het systeem volgens de minister van Financiën, Didier Reynders (PRL), op kruissnelheid.Het internetproject van Financiën is een onderdeel van het plan om de dienstverlening van de administratie te verbeteren en de informatie-uitwisseling met belastingplichtigen via elektronische weg te bevorderen. De tweetalige fiscale databank is gratis en voor iedereen toegankelijk.De fiscale wetgeving en de uitvoeringsbesluiten, de fiscale rechtspraak, parlementaire vragen over fiscale dossiers, de commentaren van de administratie, circulaires en internationale overeenkomsten zoals dubbele belastingsverdragen maken deel uit van het informatiepakket van Fisconet. Via een intranet blijft een reeks niet-gepubliceerde instructies voorbehouden voor de ambtenaren. Sommige publicaties zal Financiën enkel beschikbaar stellen tegen betaling van een abonnement.De adjunct-administrateur-generaal van de belastingen, Jean-Marc Delporte, is voorzitter van het begeleidingscomité voor Fisconet. De administratie koos na een openbare aanbesteding Wolters Kluwer België als privé-partner voor het project. Deze uitgeverij heeft volgens minister Reynders voldoende kennis in huis om Fisconet mee te begeleiden.Het Fisconet is bereikbaar via de website van Financiën: www.minfin.fgov.be.