Fiscus en adviseurs sluiten samenwerkingsprotocol

BRUSSEL (tijd) - De accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren en zelfstandige boekhouders-fiscalisten gaan nauwer samenwerken met de fiscale administratie in de bestrijding van de fiscale fraude en de modernisering van de fiscus. Alle betrokken partijen hebben hierover gisteren een intentieverklaring gesloten die tegen 1 juli moet uitmonden in een protocolakkoord.