'Fiscus heeft te weinig middelen om belastingfraude op te sporen'

(tijd) - De werking van de fiscale opsporingsdiensten laat te wensen over. Dat blijkt uit een auditrapport van het Rekenhof. De instelling controleert onder meer de correcte inning van de belastingen en voerde een onderzoek aan de hand van interviews met ambtenaren en de analyse van statistieken en documenten.